Vyhledávání

Kontakt

Ing. Jana Drdlíková Moravský statek Strachotín
Šakvická 3
Strachotín
693 01

728896067 (pouze do 20 hod.)

statek.strachotin@email.cz

Místa k navštívení

Není v České republice mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak krásnou, rozmanitou a nevšední krajinou jako je ta v okolí Strachotína. Novomlýnské nádrže a Pálava se skalami, lesy a sluncem ozářenými vinohrady určuje typický vzhled celého okolí.

Památky obce Strachotín:

obec patří ke starým sídlením oblastem tohoto kraje. Mezi nejvýznamnější archeologické lokality patřila Petrova louka, ta bohužel zmizela pod Novomlýnskou nádrží. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. V 16. století byl Strachotín důležitým centrem Novokřtěnců. Život místních lidí poznamenaly časté války, při každém průchodu armád byla obec zpostošena. V roce 1619 na lukách mezi Strachotínem a Dolními Věstonicemi porazili moravští stavové císařské vojsko generála Dampiérra. Mezi významné památky obce patří kostel sv. Oldřicha ze 13. století, který patří k nejsterším gotickým kostelům na Břeclavsku. Budova fary pochází z konce 18. století. Uprostřed obce stojí socha patrona hasičů sv. Floriána, u odbočky na obec Popice se nachází i boží muka. Do areálu Moravské statku se vchází středověkou bránou, která pochází ze 14. století a původně sloužila ke vstupu do opevněné vsi. V současné době je brána již zrekonstruována a je naší ozdobou.

Strachotín leží na okraji Dyjské nivy, která byla kromě Strachotínského rybníka zatopena střední a dolní novomlýnskou nádrží. Pod hladinou přehrady zanikly rozsáhlé lužní lesy, louky a mokřady. Střední nádrž se svou soustavou umělých ostrůvků se však stala významným hnízdištěm řady ptáků, proto zde byla vyhlášena přírodní rezervace Věstonická nádrž.

Více informací na: www.strachotin.cz

Cyklistika: jen těžko budete hledat místa s tak dobrými podmínkami pro cykloturistiku jako má oblast Pálavy a Lednicko-valtického areálu. Zdejší cyklotrasy jsou bezpečně sjízdné i pro nejmenší cyklisty.  K nejoblíbenějším trasám patří okruhy spojující zámky a pamárky Lednicko-valtického areálu, dále pak značené cyklotrasy v oblasti Pálavy nebo některé z vinařských stezek, včele s Mikulovskou vinařskou stezkou. Všechny nabízejí nezapomenutelné výhledy do okolní krajiny i náročnější terén. Můžete využít i některou z dálkových cyklotras např. Greenways, která spojuje Prahu s Vídní.

Lednicko - valtický areál:

Lednicko - valtický areál je nejrozsáhlejší krajinný komplex v Evropě a od roku 1996 je zapsán jako součást světohého a kulturního dědictví UNESCO. Jeho rozloha je téměř 300 km2. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava.  Součástí areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků tzv. salet. Jedná se o Apollonův chrám, Belvedér, Dianin chrám, Hraniční zámeček, Janův hrad, Kaple sv. Huberta, Kolonáda na Rejstně, Lovecký zámeček, Maurská vodárna, Akvadukt a Minaret v lednickém zámeckém parku, Nový dvůr, Obelisk, Rybniční zámeček, Tři Grácie, Zámeček Lány a Zámeček Pohansko. Od roku 2003 je celý areál součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

Více informací o cenách a otevíracích dobách na: www.lednickovalticky-areal.cz/lednice.htm nebo na www.zamek-lednice.info

Mikulov:

Město Mikulov leží na jižním úpatí Pavlovský vrchů, takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní. Město je nabité strhující atmosférou slavné minulosti i atraktivní přítomnosti. Výhodnou polohu lidé oceňovali odedávna. Svědčí o tom bohatá archeologická dokumentace častého osídlení jeskyní nedaleko kopce Turoldu.

Mikulovský zámek: někdejší lichtenštenský a později dytrichšteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří hlavní dominantu Mikulova. Po požáru v roce 1719 získal svou nynější podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek opět do základů vyhořel, v 50. letech byl znovu opraven. Mezi nejzajímavější prostory zámku patří Zámecká knihovna a Sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea.
 

Svatý Kopeček: jedná se o mohutné vápencové bradlo s poutním kostelem sv. Šebestiána a zvonicí na plochém vrcholku, tyčí se vysoko proti mikulovkému zámku. Jeho vrcholu lze dosáhnout po modré turistické značce ze severu od Mariánského mlýna či po západním úbočí z města, kde se nachází i naučná stezka. Podél této cesty je i řada kapliček s pašijovými výjevy. Nachází se zde i přírodní rezervace Svatý kopeček o celkové ploše přes 36 ha.

Kozí Hrádek: dělostřelecká bašta z poloviny 16. století byla předsunutým opevněním. V roce 2006 byla nákladně zrekonstruována, především zde byl vytvořen krátký okruh zpevněné stezky kolem bašty s lavičkami, zábradlími a možnostmi dalších pohledů na město. Kozí Hrádek je i cenným biotopem skalní vápencové stepi.

Turold: pokud budeme od Kozího Hrádku pohračovat po červené turistické značce, dosáhneme 385 m vysokého Turoldu. Plocha o rozloze 16,84 ha je chráněna jako přírodní rezervace. Mezi rostlinami se vyskytuje 33 chráněných druhů vyšších rostlin. Běžným obyvatelem Turoldu je i výr velký a vrápece malý. Turoldská jeskyně je pokládána za nejčastěji osídlenou jeskyni na Moravě ( mladší doba kamenná, starší a mladší doba bronzová, starší doba železná-halštatská a ve středověku). Jeskyně se nachází ve dvou úrovních, ale představují pouhé torzo někdejšího bohatství podzemí. V součastnosti trasa zpřístupněné části je v provozu od roku 2004 a měří 300 m. Návštěvníkovi nabízí poutavou, asi 40 minutovou, cestu po schodištích do nitra kopce. V hloubce 37 metrů se nalézá jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem.

Více informací o cenách, akcích a otevíracích dobách na : www.mikulov.cz nebo na www.palavske-vinobrani.cz

CHKO Pálava:

byla vyhlášena v roce 1976 a se svými 83 km2 je harmonicky utvářenou krajinou s chrakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, s podílem přirozených nebo malo ovlivněných stepních ekosystémů, lesostepí, doubrav a suťových lesů a s dochovanými památkami historického osídlení. V nivě řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami a mokřadními rostlinami. U Rybníku Nesyt se nachází slanomylná vegetace. Zbývající část území CHKO tvoří zemědělsky využívaná krajina s převahou vinic a jednotlivá sídla s výsadním postavením historického Mikulova.

Archeologická expozice v Dolních Věstonicích:

Expozice přibližuje návštěvníkům život lovců mamutů, kteří na úpatí Pálavy tábořily v době ledové. Vystaveny jsou zde ukázky nejstarší keramiky, textílií, modely pravěkých sídlišť, pazourkové nástroje, plastiky a sošky zvířat i lidí, ozdoby z lastur, kostí i zubů. Unikátním exponátem je i maketa sošky Věstonické venuše z vypálené hlíny a maska z mamutoviny.

Archeopark Pavlov : www.archeoparkpavlov.cz, Vstupné - základní 90 Kč, snížené 45 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři), rodinné 200 Kč.

Aqualand Moravia: je nově otevřeným aquaparkem v obci Pasohlávky. Jeho kapacita je 8000 návštěvníků a vodní plocha měří přes 3000 m2. V aquaparku se nachází 7 bazénů, 12 tobogánů, 24 typů saun, 4 výřivky, wellness a restauraci pro 480 hostů. Aqualand Moravia byl slavnostně otevřen 1. srpna 2013.

Více informací o cenách a otevírací době na : www.aqualand-moravia.cz